20 gener 2014

ADIMIR

Per a més informació visiteu el nostre web WWW.ADIMIR.ORG.  L’associació Adimir és una entitat social, sense ànim de lucre, creada per un grup de persones amb un interès comú pel món del discapacitat, ja sigui per tenir un familiar afectat per una discapacitat o per estar directament afectat. El seu àmbit d’acció és el municipi de Montcada […]